Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Elektroniczna rekrutacja do szkoły ponadgimnazjalnej

Opublikowano: sobota, 24, maj 2014 21:33
Wioletta Perkowska

W roku szkolnym 2013/2014 rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych w powiecie brzeskim odbędzie się elektronicznie.

W związku z tym zamieszczamy w załączeniuTREŚĆ I  ulotkę z najważniejszymi informacjami dla kandydatów (obecnych trzecioklasistów gimnazjum).

Bardzo proszę o zwrócenie szczególnej uwagi na terminy związane z rejestracją, zmianami preferencji, złożenia wniosku do szkoły ponadgimnazjalnej itp.

ulotka

TREŚĆ ULOTKI OPRACOWANA PRZEZ FIRMĘ VULCAN:

Nabór elektroniczny - informacje dla gimnazjalisty

Rekrutacja na rok szkolny 2014/2015 prowadzona będzie w formie elektronicznej. Każdy uczeń kończący gimnazjum może zadeklarować chęć kontynuowania nauki w dowolnej ilości oddziałów w każdej z trzech wybranych przez siebie szkół.

 

I ETAP –zakładanie konta w systemie 

od 19 maja 2014r.

Kandydat do szkoły ponadgimnazjalnej zakłada konto internetowe w systemie elektronicznej rekrutacji. Rejestracji w systemie można  dokonać na stronie opolskie.edu.com.pl w następujący sposób:

zakładając konto indywidualnie w domu lub w swojej szkole (gimnazjum), lub  zgłaszając się do szkoły I wyboru, gdzie będzie udzielona pomoc w założeniu konta

 

II ETAP- wybór oddziałów i szkół oraz składanie wniosków do wybranej szkoły

od 19 maja do 06 czerwca 2014 r do godź.15.00

Korzystając z przeglądarki internetowej kandydat zgłasza się do systemu  opolskie.edu.com.pl i wybiera nie więcej niż trzy szkoły, do których chciałby uczęszczać. Następnie  buduje tzw. listę preferencji. Polega to na wyborze w tych szkołach  klas, w których chciałby się uczyć. Nie ma ograniczeń w ilości klas tych szkół! Klasa, którą wskaże jako pierwszą na listę, system uzna za najważniejszą dla kandydata, a ostatnią z listy jako klasę, którą jest najmniej zainteresowany. Klasy można układać w kolejności, która jest niezależna od  kolejności wybranych wcześniej szkół.

Za pośrednictwem swojego konta internetowego w systemie rekrutacji  kandydat drukuje wniosek:

 

III ETAP-ewentualna zmiana wcześniej dokonanych wyborów szkół i oddziałów

od 09 czerwca-24 czerwca do 15.00

W tym terminie kandydat może zwrócić się do szkoły I wyboru o anulowanie zaakceptowanego wniosku, aby móc dokonać zmiany w wyborze szkół i oddziałów.  Przy zmianie listy preferencji kandydat powinien wydrukować aktualny wniosek

 i dostarczyć go wybranej szkoły ( I preferencji).

 

 IV ETAP-wprowadzanie danych o ocenach

do 27 czerwca 2014 r.

Kandydat wprowadza przez internet do systemu rekrutacji oceny, wyniki egzaminu gimnazjalnego i wpisane na świadectwie osiągnięcia.

 

V ETAP-dostarczanie dokumentów do wybranej szkoły

od 27 czerwca do 01 lipca 2014r. do godz. 14.00

Do wybranej szkoły (I preferencji) kandydat dostarcza dokumenty:

 

VI ETAP –zapoznanie się z wynikami rekrutacji

3 lipca 2014 r. do godz. 10.00

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Kandydat może przez Internet zapoznać się z wynikami naboru. Jeśli wybierze taką opcję i poda nr tel. komórkowego w swoim formularzu zgłoszeniowym, dostanie taką informacje SMS-em. Może również w szkole, w której składał dokumenty, zapoznać się z wynikami przydziału.

 

VII ETAP-potwierdzanie woli podjęcia nauki

od 03 lipca godz. 10.00  do 04 lipca do godz. 15.00

Kandydat potwierdza wolę podjęcia nauki w szkole, do której został zakwalifikowany,  przez dostarczenie do niej oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

UWAGA! Kandydat, który nie dostarczy oryginału tych dokumentów nie zostanie przyjęty do szkoły, do której go system zakwalifikował.

07 lipca 2014 r. do godz. 12.00nastąpiogłoszenie listy uczniów przyjętych i nieprzyjętych  do szkoły i podanie informacji o wolnych miejscach w szkołach, w których można ubiegać się o przyjęcie w ramach rekrutacji uzupełniającej

 

 VULCAN 2014